ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
HUMAN RESOURCES
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Επεκτείνοντας τις δραστηριότητές μας και πιστεύοντας ότι καλύπτουμε πλέον ολόκληρο το φάσμα της παροχής υπηρεσιών, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα αρκετά σημαντικό stock κάνοντας εισαγωγή χονδρικώς, σε γραφική ύλη και αναλώσιμα λογιστηρίων (π.χ. μηχανογραφικό χαρτί, σφραγίδες, προς θεώρηση στοιχεία Κ.Β.Σ.-Τιμολόγια-Δ.Α., αναλώσιμα υπολογιστών κ.λ.π.), τα οποία και διαθέτουμε στην αγορά σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.