ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
HUMAN RESOURCES
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
HUMAN RESOURCES
Όπως η πείρα μας έχει καταδείξει, το σημαντικότερο κομμάτι μιας εταιρείας είναι οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες της, ήτοι το ανθρώπινο δυναμικό της. Με δεδομένη λοιπόν την ανάγκη των πελατών μας για εξεύρεση ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού δημιουργήσαμε το τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources) το οποίο ασχολείται με:

Την αξιολόγηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού

Την αξιολόγηση του υποψήφιου ανθρώπινου δυναμικού μέσα από επιστημονικώς παραδεκτές διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη λήψη συνεντεύξεων, την υποβολή των υποψηφίων σε ψυχομετρικά τεστ (τεστ ικανοτήτων και τεστ προσωπικότητας) με σκοπό την εξακρίβωση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.

Την συνεχιζόμενη κατάρτιση των ανθρωπίνων πόρων μέσω της οργάνωσης εξειδικευμένων σεμιναρίων που πραγματοποιούνται είτε ενδοεπιχειρησιακά είτε στις δικές μας υποδομές εκτός ωραρίου εργασίας. Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση που παρέχουμε υποστηρίζεται από εξειδικευμένους Λογιστές μηχανογράφους που είναι γνώστες της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής και οι οποίοι γνωρίζουν άριστα την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., του Ε.Γ.Λ.Σ. και του Φ.Π.Α. στη λειτουργία της μηχανογράφησης και αφορά τους τομείς:

- Ελεγκτικής
- Γενικής Λογιστικής
- Εμπορικής Διαχείρησης
- Αναλυτικής Λογιστικής
- Φορολογικών Θεμάτων
- Κοστολογικών Συστημάτων
- Μισθοδοσίας Man Power
- MS Office 2000
- Tεχνικές Πωλήσεων