ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
HUMAN RESOURCES
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σημαντικό μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών μας αποτελεί η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας μέσω της εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών. Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει:

Την επισήμανση του νομικού & φορολογικού πλαισίου.

Την αξιολόγηση μακροοικονομικών μεγεθών του κλάδου.

Την αξιοποίηση επιδοτήσεων μέσω προγραμμάτων και κοινοτικών αναπτυξιακών νόμων.

Την ανάλυση S.W.O.T.

Tην οικονομική μελέτη εφικτότητας του επενδυτικού σχεδίου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Επιπλέον είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε την επιχείρησή σας και στα εξής σημεία:
Aναδιοργάνωση επιχειρηματικών διαδικασιών, νέο οργανόγρμμα διαδικασιών και λειτουργιών της επιχείρησης.
Ανάλυση ABC.
Time Management.
Προτάσεις για Συστάσεις, Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις, Διασπάσεις, Αποσχίσεις, Εξαγορές, Μετασχηματισμοί με φορολογικά κίνητρα.