ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
HUMAN RESOURCES
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών την τελευταία δεκαετία. Η συνεχής μας προσπάθεια να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες, η στελέχωση της εταιρεία μας με Λογιστές-Λογίστριες (πτυχιούχους Οικονομικών Πανεπιστημίων στην πλειοψηφία τους) καθώς και η άψογη μέχρι τώρα συνεργασία μας με όλους τους πελάτες μας, έχουν συμβάλλει στο ν' αποκτήσουμε εταιρική άδεια Α΄τάξεως που είναι και η Ανώτατη αυτή τη στιγμή στη χώρα μας.

Επίσης στην προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε στις σημερινές έντονα ανταγωνιστικές και μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες αλλά και να ανταπεξέλθουμε στις διευρυμένες και συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή τους, έχουμε προχωρήσει στον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Η μετατροπή της εταιρείας μας σε Α.Ε. την τελευταία διετία μας δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας καθώς η λειτουργία μας στηρίζεται πλέον σε ένα πλήρως μηχανογραφημένο περιβάλλον.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι παρακάτω:

A. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

B. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ.

Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.

Δ. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.